วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

หมวด ห
หมวด ห

   หนามแหลมไม่มีใครเสี้ยม

        ความหมาย คือ คนที่มีปฏิภาณไหวพริบตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีใครสอน

   หมอบกระแต

        ความหมาย คือ หมอบนิ่ง ไม่มีทางสู้

   หมูอดขี้ไม่ได้

        ความหมาย คือ นิสัยสันดานไม่ดีแล้ว ย่อมอดที่จะทำชั่วไม่ได้

   หลงใหลไม่ได้สิบ

        ความหมาย คือ เลอะเลือน เอาอะไรแน่นอนไม่ได้

   หวานคอแล้ง

        ความหมาย คือ คล่อง สะดวก ง่ายดาย

   หัวล้านนอกครู

        ความหมาย คือ ทำนอกแบบแผน

   หากินตามชายเฟือย

        ความหมาย คือ คนที่หาเลี้ยงชีพเล็กๆน้อยๆ ตามแต่จะหาได้

   เหยียบเต่าเต็มตีน

        ความหมาย คือ ทำอะไรให้มั่นคง ไม่ให้พลาดพลิกแพลงไปได้

   เหยียบแผ่นดินผิด

        ความหมาย คือ ตัดสินใจผิด โดยไม่อาจแก้ไขได้

   เหลือบฝูงใหม่

        ความหมาย คือ พวกทุจริตเก่าหมดไปแล้ว พวกทุจริตใหม่มาแทนอีก

   แหม่มกะปิ

        ความหมาย คือ หญิงไทยที่แต่งตัวแบบฝรั่ง แต่ดูรุ่มร่าม ไม่เหมาะสมกับตัว

หน้าเเรก